Cyrilice.cz - o písmu cyrilici, teorie, pomůcky, návody.

Nástroje: psaní ruské cyrilice s českým prstokladem, ruská virtuální klávesnice. vkládání unicode znaků do textu za pomocí tlačítek, další nástroje v přípravě
Pomůcky: tabulka číselných entit pro ruskou azbuku, kódování pomocí windows 1251, transliterace tabulky, další pomůcky v přípravě
Další: download, diskuze
Doporučuji: klavesnice.info - virtuální klávesnice pro použití třeba u zákazníka nebo v internetové kavárně


Vlastní vyhledávání
ruská klávesnice й ц у к е н г ш щ з х ъ ф ы в а п р о л д ж э - я ч с м и т ь б ю ё *  Clear oRu.cz

Písmo cyrilice se používá pro zápis šesti slovanských jazyků (bulharština, makedonština, srbština, ukrajinština, běloruština a ruština), jakož i mnoha neslovanských jazyků na území bývalého Sovětského svazu (kazaština, kyrgyzština, tatarština, baškirština, čečenština, čuvaština atd.) a jeho satelitních států (mongolština). Do roku 1860 se cyrilice používala i v Rumunsku, až do roku 1990 také v Moldavsku, kde byla pak nahrazena latinkou.

Cyrilice je písmo původně vymyšlené pro zápis staroslověnštiny a posléze používané pro zápis církevní slovanštiny, která na staroslověnštinu navázala. Cyrilici sloužilo za vzor řecké písmo. V češtině se označení cyrilice často chybně užívá jen pro starou cyrilici sloužící k zápisu staroslověnštiny a církevní slovanštiny, kdežto národní abecedy, které vývojem cyrilice vznikly, se někdy nesprávně označují za azbuku.

Ekvivalentem cyrilice je latinka, ekvivalentem azbuky je abeceda.

Přestože podle názvu písma se může zdát, že by tvůrcem cyrilice mohl být svatý Cyril, není tomu tak. Sv. Cyril vytvořil složitější a starší písmo hlaholici v 60. letech IX. století, zatímco cyrilice vznikla až koncem IX. století v Bulharsku jako výraz jasného příklonu k byzantské kulturní sféře, o nějž usilovali zejména řečtí duchovní na slovanských územích. Cyrilice jim byla díky svému původu v řeckém písmu bližší; je navíc jednodušší a praktičtější než hlaholice. Autorství cyrilice se připisuje Metodějovu žáku Klimentovi, důkazy však chybí. V XI. století se těžiště slovanské vzdělanosti přeneslo z Bulharska do Kyjeva, odkud se cyrilice šířila dále. Zásadní reforma církevně-slovanské cyrilice byla provedena v Rusku za Petra Velikého v letech 1708–1711, kdy byla některá písmena upravena a jiná méně používaná písmena vypuštěna. Toto písmo nazývané graždanka (rusky graždanskij šrift) odpovídalo už tvary současnému písmu používanému v Rusku. Protože to však představovalo určité přiblížení k latince (latinizace), bylo zpočátku odmítáno zejména v církevní sféře. Později se však prosadilo i u ostatních pravoslavných Slovanů. Poslední úprava písma v Rusku byla provedena v roce 1918, kdy byla čtyři méně používaná písmena z azbuky vypuštěna.


Na webu Cyrilice.cz stále pracuji, vítám nápady na rozšíření obsahu, návrhy na spolupráci. Rád zveřejním Vaše články, recenze či jiné texty, nabídky, pomůcky, software a podobně.

Kontat na majitele Cyrilice.cz - kontakt na spravce Cyrilice.cz - k o n s p i r a c e (na) g m a i l . c om

Místo pro Vaše připomínky a náměty

Líbí se vám web Cyrilice.cz? Umístěte odkaz na vaše stránky.

<a href="http://cyrilice.cz">Cyrilice.cz</a>

Cyrilice.cz homepage

Kontakt na webmastera:
kontaktní e-mail na webmastera Cyrilice.cz

Privace Policy/upozornění návštěvníkům
oRU.cz/virtuální klávesnice

Cyrilice.cz úvodní stránka